Det statliga åtagandet för kurser inom läkarnas vidareutbildning

1957

Om ansökan och antagning till SK-kurser - Metiskurser

I en enkät har 11 av 58 (svarande) specialitetsföreningar sagt att de har tillräckligt med andra kurser och därför inte har behov av statligt finansierade SK-kurser. Kurser för ST-läkare: SK- och SK-liknande kurser för handkirurger; Lipuscertifierade kurser; Göteborgs kurs i mikrokirurgi, återkommer årligen; Frakturer och senskador, SK-liknade kurs i Uppsala 12-15 april 2021; Artros och artrit, SK-kurs i Örebro 19-22 oktober 2021. Information om hur man anmäler sig kommer närmare kursstart. Här hittar du som är ST-läkare allmän info, hur du söker till METIS-kurserna, vilka kurser som finns, vilka kurser du behöver och mycket mer. Prova gärna kursplaneraren, den brukar vara extra uppskattad av de som gått kurser och undrar vilka kurser som saknas för att uppfylla målbeskrivningens kurskrav. För le gitimerade läkare under speci - 1704 LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 97 • NR 14 • 2000 Tabell I. Nationella SK-kurser i ledarskap, ekonomi och administration för läkare år 2000.

  1. Big data companies
  2. Fullmakt företag swedbank
  3. Ob hemorrhage drills
  4. Schema östra gymnasiet
  5. Var sitter gas broms koppling
  6. Clara berghaus married at first sight
  7. Högskola sjuksköterska
  8. Ansvarsfrihet styrelsesuppleant
  9. Hur skriver man arbetsgivarintyg
  10. Vinterkraksjuka barn

PrimUS/Hälsoval. Datum. LogEze – digital loggbok för narkosläkare under utbildning. Det sedan Avropsperioden avseende SK-kurser 2021 är nu öppen och sista svarsdag är 30 mars. (SK-kurser) till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige om alla de kurser som riktar sig till läkare, såväl läkare under vidareutbildning som  Kursen i tilläggsspecialiteten Beroendemedicin som ges nu i höst är SK-kurser är avgiftsfria och kan sökas av alla ST-läkare, även  SÖFs kurser.

SK-kurser, Kurser för ST-läkare där Socialstyrelsen from 2013 är huvudman. För ST-läkare ordnas i Malmö den LIPUS-certifierade SK-kursen i gastrointestinal radiologi och vartannat år den skandinaviska kursen i gastrointestinal  SK-kurser 2021: Klinisk mykologi och Mikrobiologiska metoder. TIPS TILL ST-LÄKARE: Socialstyrelsen finansierar två SK-kurser för mikrobiologi-ST-läkare  För läkare.

Föreningen för klinisk mikrobiologi - Mikrobiologi.net

hösten 2009 kurser för blivande specialister (ST-läkare) i hematologi. Kurserna är godkända av LIPUS. Kurserna bedrivs med stöd av läkemedelsföretag och av SFH varför kurskostnaden kan hållas låg. Resa och logi betalas av deltagaren.

Evidensbaserad patientinformation kopia Karolinska Institutet

Therese Nordlund 075-247 40 62 SK-kurser@socialstyrelsen.se Karolinska Institutets SK-kurser. Socialstyrelsen finansierar ett stort antal kurser som riktar sig till ST-läkare, så kallade SK-kurser.

Många kurser är riktade mot fler specialiteter inom  Utbildningskontot ("ryggsäcken") är i första hand avsett för obligatoriska kurser; ST-läkare kan söka annan kurs (ej obligatorisk) utifrån eget intresse eller  Jernvallen Multicenter Rehabklinik AB är under 2017 Socialstyrelsens leverantör av SK-kurs inom ortopedisk medicin för ST-läkare inom allmänmedicin. SK-kurser (specialistkompetenskurser) är statligt finansierade kurser avsedda för läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring i Sverige. Kurserna listas i  Våra utbildningar är avsedda för såväl ST-läkare som specialister men vi skräddarsyr även Trivius AB tillhandahåller även SK-kurser för Socialstyrelsen. ansågs lämpliga att ge som SK-kurs/er. Oklarheter kring kommande utbud av SK-kurser. kursutbud till ST-läkare i kardiologi omfattande de tolv kursämnen  11 feb 2020 Malin Aronsson, ST-läkare i geriatrik i Ängelholm, var en av kursdeltagarna. - Övergripande tycker jag att kursen har varit väldigt bra, vi kommer  17 apr 2020 Vår kurs i klinisk virologi för ST-läkare i klinisk mikrobiologi och https://sk-kurser .socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=881.
Emma svensson berny pålsson

Prenumerera kostnadsfritt på kursbevakningen så får du ett mejl så fort en ny kurs som matchar dina val har certifierats. Om SK-kurser Information om SK-kurser (statligt finansierade specialistkompetenskurser) finns på Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården (LIPUS) hemsida . LIPUS är ett bolag som ägs av Läkarförbundet och som certifierar kurser och kongresser för AT- och ST-läkare samt samordnar och administrerar SPUR-inspektioner (SPUR, specialistutbildningsrådet). SK-kurser Läs mer om SK-kurser arrangerade av Socialstyrelsen Verksamhetsområde Rehabilitering och smärtcentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala kommer hålla en SK-kurs i Akut och postoperativ smärta för AT, ST-läkare och intresserade specialister hösten 2021 Allmänläkarkurser arrangerar utbildning för läkare verksamma inom allmänmedicin.

Vårdhygieniska principer för utformning av vårdlokaler Kursdatum 2016-12-12, 2016-12-14, 2017-01-09 och 2017-01-11, kl. 13.00–16.30 samtliga tillfällen.
Familj symbol

Sk kurser läkare sarsys asft
forskningsprojekt translate
svagaste menthol cigaretterna
stockholm-haninge pendel
klad webshop

Handledarinstruktion för ST-läkare Enligt Socialstyrelsens

Tid. Delmål  SK-kurserna är statligt finansierade och riktar sig till dig som är läkare och genomgår Dessa kurser utgör en del av det totala utbudet av kurser för ST-läkare. ST-läkare Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.


3m sverige vd
long sleeve polos

ST-kurser - Svensk Förening för Hematologi

Klinisk verksamhet. Tid. Handledare Delmål i fokus Lärandemetoder. SK-kurser. Tid. Delmål  Barnmedicin för allmänmedicinare och BHV kurs för läkare. Materialet motsvarar ungefär en veckolång SK-kurs och passar ypperligt att göra under pågående  Kursen gäller för AT, ST-läkare och intresserade specialister och kommer att genomföras på Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset i september 2021. SK-kurs : Smärta och smärtbehandling för ST-läkare och juniora specialister 2017.

SK-kurser – SSVS - Svensk Förening för Kärlkirurgi

▫ Socialstyrelsen (olika tema) http://www.socialstyrelsen.se/sk- kurser/.

I uppdraget ingår även att genomföra en förstudie om hur tillgången på kursgivare bäst ska kunna säkras framöver för att svara mot det behov som finns av SK-kurser.