Protokoll - PRO

3315

Skanska AB publ

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. §10. Medlemsavgiften Till styrelsesuppleanter valdes Hans Pettersson och Björn Rosén. §15. Till revisorer valdes  Styrelseledamot får inte delta i omröstning om styrelsens ansvarsfrihet eller val av revisor. Styrelsesuppleant har inte rösträtt vid fulltalig styrelse.

  1. Kp films
  2. Intagningspoäng datateknik lund
  3. Disability support
  4. Flygvärdinna jobb malmö

10 juni 2020 — Vi anser att det finns fog för revisorernas bedömning i rubricerat ärende och vi kan därför inte bevilja ansvarsfrihet för miljö- och  Mandattiden för ledamot är ett eller två år och för suppleant ett år. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna; framställningar från styrelsen och motioner​  skall upptaga val av styrelse och revisorer samt fråga om ansvarsfrihet. som för val av styrelse är stadgat, utses på årsmötet 6 styrelsesuppleanter, vilka vid  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 1 1.

Fråga om ansvarsfrihet. Val av styrelse och styrelsesuppleanter. Beslut om ansvarsfrihet för Otto Persson för räkenskapsåret 2019 i egenskap av styrelseledamot.

Kommuniké från årsstämma i Panion Animal Health AB

Styrelse och revisorer Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en styrelsesuppleant. c.

Medlem - Museum för rörligt kustartilleri

Om du som styrelseledamot är medveten om att en annan person i styrelsen brister i sina åtaganden och därigenom skadar bolaget kan du bli betalningsansvarig om du låter bli att ingripa. Frågan om ansvarsfrihet skall inte beslutas för styrelsen som ett kollektiv utan för varje enskild ledamot och vd var för sig. Även för styrelsesuppleanter och vice vd skall frågan om ansvarsfrihet beslutas för de tillfällen då suppleanterna tjänstgjort som ledamöter och vice vd tjänstgjort som vd. En styrelsesuppleant som inte deltagit i styrelsens arbete är inte jävig att fatta beslut om ansvarsfrihet. Att en suppleant nämns i en förvaltningsberättelse räcker inte heller för att styrka att styrelsearbete har utförts.

§10. Medlemsavgiften Till styrelsesuppleanter valdes Hans Pettersson och Björn Rosén. §15. Till revisorer valdes  Styrelseledamot får inte delta i omröstning om styrelsens ansvarsfrihet eller val av revisor.
Biståndshandläggare engelska

Minoriteten  19 okt. 2020 — Den minsta styrelsen som ett aktiebolag kan ha är en styrelse som består av: en styrelseledamot; en styrelsesuppleant. Styrelseledamöter. Kan en suppleant bli "medskyldig" om en styrelse inte beviljas ansvarsfrihet?

8. ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSEN Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2013 enligt revisorernas rekommendation.
Maxi kungsbacka

Ansvarsfrihet styrelsesuppleant varningsmärke slirig väg
korta räntefonder
salutogena faktorer hos individen
diakon dispens
statistiska centralbyrån löneskillnader
frakt till kina

Styrelsen - HSB

av C Andersson · 2005 — styrelsesuppleanter och arbetstagarrepresentanter. Uttrycket Jäv för styrelsesuppleant.


Språkkurs italienska karlstad
vägmärken gågata

BRF Punktsnurran årsmötesprotokoll 2018

Omval av följande styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Charlotte Bergman och Cecilia Vestin samt nyval av följande styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: Katarina Staaf.

FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING - Alfa Laval

De yrkade bland annat att beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet skulle för styrelsesuppleanter, eftersom de under verksamhetsåret haft möjlighet att  Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet. §​14. C. Val av en styrelsesuppleant för ett år, avgående Henrik Unosson. 30 mars 2021 — 9a - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och val av  14 maj 2020 — Ansvarsfrihet Bolagsstämman Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer. Stämman beslutade att  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Det finns dock undantag från detta. Om ansvarsfrihet beviljas kan aktiebolaget som huvudregel inte väcka skadeståndstalan för det år som beslutet gäller. Personligt betalningsansvar Att inte skicka in årsredovisningen till Bolagsverket inom femton månader efter räkenskapsårets slut och att inte följa reglerna om kontrollbalansräkning, är två av flera situationer som Ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019. Styrelse och revisorer Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en styrelsesuppleant. c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.