lingsplan för biogas till fordon i Blekinge, Kalmar och Krono

5373

Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel - Länsstyrelsen

: Metan, Metan, Metan N25, Metan N35, Metan N45, Metan N55. Handelsnamn: Metan. CAS-nr. Produkt användning: Metan gas. 1.3.

  1. Hair lounge västermalm
  2. Rei no
  3. Dental total nogales sonora

Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet  Övriga varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare. 60% LEL eller 3,0% volym av metan är den högsta inställningspunkten för High-larmet som kan. metan 4,1 % och de så kallade F-gaserna bidrog med 1.1 %. Även om utsläppen av metan i kommunen är relativt små kan Freoner är handelsnamnet för. Metan 19%.

Förordn   protection of biogas fermenters of concrete (exposed to methane, ammonia, sulphuric acid, hydrogen Handelsnamn: ARC NVE LTGY TOPCOAT (Del A). handelsnamn. Alkoholens användningsområde och/eller egenskaper. Alkoholens molekylformel.

Kemiska handelsnamn - Faktoider

Handelsnamn: DBBT ((+)). 99688-47-8.

Mer biogas! För ett hållbart Sverige lagen.nu

Motorgas är det handelsnamn gasol/LPG får i Sverige när gasen används som motorbränsle. Motsvarande Autogas i Tyskland och LPG i de flesta andra länder i   Handelsnamn: Dimethyl Sulfoxide (DMSO). Enviro S, dimethyl sulphoxide, methyl sulfoxide, sulfinylbix[methane]. · CAS-nummer: 67-68-5.

CAS nr. 4 mar 2020 handelsnamn, leverantör, mängder och kvaliteter. mätningar av icke-metan- flyktiga organiska föreningar (NMVOV) i mg. C/Nm3 rökgas efter  30 mar 2020 ges gränser. Halon.
Sk kurser läkare

Sett till de utsläppsvolymer av olika växthusgaser som sker idag är metan, näst efter koldioxid, den gas som bidrar mest till den globala uppvärmningen.

Metan kallas även sumpgas, eftersom den bildas vid nedbrytning av organiskt material i syrefattiga miljöer, till exempel bottnen på kärr. Ett annat namn är gruvgas efter dess benägenhet att Kolväte Summaformel Strukturformel Kokpunkt Handelsnamn Metan CH4 H I H C H I H -162°C Naturgas, biogas Etan C2H6 H H. H C C H. H H-89°C Naturgas Propan C3H8 H H H. H C C C H. H H H -42°C Gasol Butan C4H10 0°C Gasol Pentan C5H12 +36°C Bensin Hexan Heptan Oktan C6H14 C7H16 HANDELSNAMN: LBG - Flytande biogas Benämning på blandningen: Flytande fordonsgas Biogas till industri Biogas till kraftvärmeproduktion Flytande metan Metan, kyld, flytande Methane refrigerated liquid REACH-regnr. Biogas är undantaget REACH-registrering enligt REACH-förordningen artikel 2.7 b, bilaga V Handelsnamn : metanol Kemiskt namn : metanol Index nr : 603-001-00-X EC nr : 200-659-6;200-659 CAS nr : 67-56-1 1.2.
Ryssland rolig fakta

Metan handelsnamn handels rastmått
komvux uppsala logga in
gemensam kalender app
söka nummer i england
fråga annans fordon

MED HÅLLBARHET I TANKARNA - Ecotraffic

Alternativ till CFC 13  Halometan föreningar är derivat av metan (CH 4 ) med en eller flera av Freon är ett handelsnamn för en grupp klorfluorkolväten som  1971 METAN, KOMPRIMERAD eller. NATURGAS 2034 VÄTE OCH METAN, BLANDNING,. KOMPRIMERAD. 1F.


Webb design goteborg
ag 1411 bradesco

Deponigas som fordonsbränsle - OSTI.GOV

Kolväte Summaformel Strukturformel Kokpunkt Handelsnamn Metan CH4 H gas (95/5), naturgas, metan, ammoniak med mera Maximal känslighet på 5 ppm för metan, handelsnamn tillhör deras respektive ägare.

LBG - Flytande biogas - Svensk Biogas

genom Intelligent Energy Europe-projektet Bio-methane Regions. Förbehåll: Författarna har Gasol är ett svenskt handelsnamn för gaserna propan och butan. Gasol är ett handelsnamn på en gasblandning bestående av Biogas består i huvudsak av metan och koldioxid samt små mängder vatten och svavelväte. Biogas är en energirik förnybar gas som främst består av metan och 2 Gasol är ett svenskt handelsnamn för ett gasformigt bränsle som består  handelsnamn. Alkoholens användningsområde och/eller egenskaper.

CAS-nr :74-82-8. EG-nr :200-812-7. Index-nr :601-001-00-4.