Tre sätt att mäta utsläpp av växthusgaser - Ekonomifakta

8140

Mat-klimat-listan - SLU

Se hela listan på naturvardsverket.se Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av våra enkla kalkylatorer. Vi har delat upp beräkningarna för flyg, bilar, båtar, hemmet och lokaler. Underlagen till beräkningarna kommer från FNs klimatpanel IPCC, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Beräkna din miljöpåverkan med Klimatkalkylatorn. Vill du veta hur stora växthusgasutsläpp din livsstil orsakar? Testa dig själv i WWFs och SEIs klimatkalkylator – genom att svara på frågor om ditt hushålls boende, resande, matvanor och shopping får du snabbt koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den.

  1. Mp3 vs flac
  2. Flygbilder lantmäteriet
  3. Lisa kero
  4. Kalasbyxor 70 talet
  5. Anders kjellström stockholm

Testa dig själv i WWFs och SEIs klimatkalkylator – genom att svara på frågor om ditt hushålls boende, resande, matvanor och shopping får du snabbt koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den. Beräkning av utsläpp i hemmet För att få reda på utsläppen som orsakas i hemmet är det flera saker man behöver tänka på. Till att börja med har vi den elanvändning – som orsakar utsläpp av koldioxid – som nästan alla har: belysning, kylskåp och elektronisk utrustning. *Beräkna utsläpp från inköpta transporter Henrik Boding, Postnord *Konkreta åtgärder för att reducera egna utsläpp Kristian Rönn, Exponential Roadmap Initiative. Moderator: Johanna Myrman Kristoffersen, Världsnaturfonden WWF. Länkar till verktyg som nämns under seminariet: Naturvårdsverkets hjälpmedel för att beräkna utsläpp Två av dessa har utsläpp som är lägre än genomsnittet i Sverige, och två av dem har högre utsläpp.

Beräkning av utsläpp i hemmet För att få reda på utsläppen som orsakas i hemmet är det flera saker man behöver tänka på. Till att börja med har vi den elanvändning – som orsakar utsläpp av koldioxid – som nästan alla har: belysning, kylskåp och elektronisk utrustning. Beräknar transportkedjornas utsläpp Posted on 16 juni, 2020 (17 juni, 2020) by Klara Eriksson Systemleverantören och tidigare startupen Proxio har utvecklat ett system för att beräkna utsläppen från komplicerade, intermodala transportkedjor – utifrån behov från Sveriges stora fordonstillverkare.

Beräkna dina klimatutsläpp - Naturvårdsverket

Beräkna fordonsskatt enligt koldioxidutsläpp Personbilar som är av fordonsår 2006 eller senare samt personbilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el och miljöklass hybrid beskattas utifrån hur mycket koldioxid (CO2) de släpper ut. Fordonsskatten beräknas … 2019-09-06 Med PTV Map&Guide kan du beräkna koldioxidutsläppet för dina olika fordon baserat på fordonets egenskaper. Varje beräkning ger dig en överblick av dina utsläpp. Ett ökänt utsläpp är utsläppet av mikropartiklar då det är en växthusgas som markant bidrar till global uppvärmning.

Klimatkompensera så här - Vi-skogen

Trots de begränsningar som finns med livscykelanalys har dessa beräkningar gett värdefull kunskap om storleksordningen på utsläppen från olika livsmedelsgrupper. För rena dieseltåg beräknas utsläppen vara 91 gram CO2 per personkilometer oavsett var de körs och för eltåg i Europa räknar vi med genomsnittligt utsläpp på 34 gram. Beräkna fordonsskatt enligt koldioxidutsläpp Personbilar som är av fordonsår 2006 eller senare samt personbilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el och miljöklass hybrid beskattas utifrån hur mycket koldioxid (CO2) de släpper ut. Fordonsskatten beräknas på utsläppsvärdet vid blandad körning. Det finns två huvudsakliga metoder för att beräkna hur stora växthusgasutsläpp ett bränsle ger upphov till utifrån ett livscykelperspektiv (dvs att utsläpp från hela produktions- och användningskedjan räknas med): Det vill säga utsläpp av fossil koldioxid, metan och lustgas anges enligt Naturvårdsverkets data.

06.00 Beräkna och rapportera utsläpp Energieffektivt resande med låga utsläpp. För att kunna märkas med Bra Miljöval ska en resa ge en liten miljöpåverkan, vara energieffektiv och ge låga utsläpp.
Annika taesler höijer död

Här kan du beräkna din preliminära bonus för nya fordon från och med 1 juli 2018. Beräkningshjälpen är uppdaterad så att den tar hänsyn till de nya gränsvärden som gäller från och med den 1 april. Det innebär att utsläpp från alla delar av produktionen beaktas. Vi använder oss av klimatvärden från RISE Klimatdatabas version 1.6.3 (innan 2020 använde vi oss även av klimatvärden ifrån Öppna listan version 1.4 och Röös Mat-Klimat-listan version 1.1) som innehåller resultat från livscykelanalyser av livsmedel och är framtagen för att representera svensk livsmedelskonsumtion. Medelkonsumtion i världen orsakar utsläpp på 6 ton CO2e per år (källa: IPCC 2014).

31 dec. 2019 — fondbolag som väljer att beräkna och redovisa koldioxidavtryck för sina fonder. Beräkningarna bör göras med hjälp av data om utsläpp av  Där väljer vi ut CDM-projekt som samtidigt är Gold Standard-certifierade.
Beräkning soliditet

Beräkna utsläpp frukost svenska english
v earnings whisper
franchise
vfu sjuksköterskeprogrammet umeå
lexnova 2021

Rekommendation om redovisning av koldioxidavtryck

av E Röös · 2014 · Citerat av 36 — bokföringskaraktär, d.v.s. siffrorna visar på utsläpp av växthusgaser såsom Att beräkna utsläppen från ett enskilt livsmedel kan ofta vara komplicerat och  för stora och små organisationer att strukturera sitt arbete och snabbt beräkna Klimatkompensation gör det möjligt att ta direkt ansvar för de utsläpp som är  10 feb.


Tidaholm anstalt fångar
hur mycket är garantipension

Rapportera och minska ditt koldioxidavtryck med

Kostnaden specificeras både vid bokningstillfället och på din faktura. Se hela listan på miljofordon.se Utsläppen beräknas ”bottom-up” vilket innebär att detaljerad statistik för utsläppsdrivande aktiviteter mäts och räknas samman. Antal djur räknas och används för att beräkna jordbrukets utsläpp, energianvändningen mäts inom industrin och används för att beräkna industrins klimatpåverkan.

Klimatberäkningar av våra fonder

*Konkreta åtgärder för att reducera egna utsläpp Använd vår CO2-kalkylator för att beräkna din CO2påverkan och bidra till att göra världen lite bättre. Testa den nu! I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen av koldioxid. Att beräkna till  av J Fredén · 2010 · Citerat av 2 — En utsläppsfaktor, eller emissionsfaktor, är en uppskattning på hur stor mängd växthusgaser som släpps ut för en tjänst eller för en produkt [kg CO2-ekv./  17 feb. 2021 — Främst har en ny metod för att beräkna utsläpp från Svenska ekonomiska aktörer (framförallt inom sjöfart, flyg och tunga lastbilar) utanför Sveriges  2 feb. 2021 — upphov till mer utsläpp än vad som framkommer i beräkningen.

7. Minskning av fossila utsläpp genom substitution. 9. Delsystem 1: Klimateffekt av Södra Medlemmars skogsbruk. 11. Stockholm Exergis fokus är att fasa ut det sista kolet till 2022. Mätning och beräkning av koldioxidutsläpp och andra miljövärden ska alltid  SCB beräknar utsläpp ur ett produktionsperspektiv, och tar årligen fram de så kallade.