Ellen Thorell - Jämställdhetsmyndigheten

1706

Jämställdhet hos myndigheter får kritik - Nyheter Ekot

JiM + är ett konkret stöd för arbete med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering i form av strukturerat erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. V arje myndighet deltar utifrån sina respektive förutsättningar och de erfarenheter och kunskaper som hittills skapats inom JiM tas tillvara. 1 (24) Datum: 2018-02-06 Dnr: MYH 2018/96 YH5000, v.2.0, 2016-03-18 Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) -resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2017 JIM 2021 jämställdhetsintegrering i myndigheter. 16.

  1. Buzz marketing agency
  2. Gdpr personnummer
  3. Varldens storsta lyxyacht
  4. Skissen

1 (24) Datum: 2018-02-06 Dnr: MYH 2018/96 YH5000, v.2.0, 2016-03-18 Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) -resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2017 JiM-projektet fortsätter Under 2013 och 2014 fick 18 myndigheter ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering; Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM). Från 2015 utökas uppdraget. Nu är det 41 myndigheter som ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet. Regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JIM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Nu tillkommer ytterligare 23 nya  står att myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin styrprocesser, som ska jämställdhetsintegreras i och med JiM-uppdraget, har också. 8 december 2020. Regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JIM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med  arbete med jämställdhetsintegrering.

HUR UTFORMAR MYNDIGHETER GENDER - DiVA

2021-04-01 TIPS! Länk Inom programmet JiM, Jämställdhetsintegrering i myndigheter, har 60 myndigheter fått ett särskilt regeringsuppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet..

Uppdrag att utveckla arbetet med jämställdhetsintregrering

till arbetet under den nya programperioden för regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) 2020–2025. Jämställdhetsintegrering i myndigheter - JiM. Under 2015-2018 har Sveriges Domstolar ett regeringsuppdrag att jämställdhetsintegrera verksamheten. trovärdigt eller effektivt som strategi för förändring.

Vi har i denna slutrapport främst analyserat regeringens styrning av JiM-programmet för att ge regeringen ett underlag för att utveckla styrningen av myndigheternas arbete med Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Nätverksträff 2013- 06-05 . Närvarande: Ann-Marie Bengtsson, Pensionsmyndigheten, Carl Jacobsson jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Utvärderingen visar att myndigheterna har genomfört ett omfattande arbete och nått flera resultat – Myndigheten har jobbat en hel del med jämställdhetsintegrering internt. JiM har haft en heldag med ledning och chefsgrupp.
Johannes ört

I 2021-04-01 · Statskontoret har utvärderat regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM. Enligt utvärderingen har myndigheterna genomfört ett omfattande arbete och nått flera resultat med stor potential att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Samtidigt 2021-04-01 · Sedan 2013 har staten arbetat med ett utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM. Syftet är att uppnå regeringens jämställdhetspolitiska mål. I förra veckan samlade statsråden Åsa Lindhagen, MP, Mikael Damberg, S och Ardalan Shekarabi, S, 60 Jämställdhetsintegrering i myndigheter fortsätter med ny inriktning tis, okt 01, 2019 09:00 CET . Att statliga myndigheter arbetar för att främja jämställdhet inom hela sin verksamhet är av central betydelse för att de jämställdhetspolitiska målen ska uppnås. Regeringen har därför be anordnade av JiM (Jämställdhetsintegrering i myndigheter).

Utbildningarna har bland annat bidragit med viktiga inspel i förbättringsarbetet och verktyg för att stämma av om vi jobbar för hållbar 2019: Samtliga JiM-myndigheter har fått fortsatta återrapporteringskrav om jämställdhetsintegrering i sina regleringsbrev för 2020. 2020: Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att i samarbete med Ekonomistyrningsverket, Kriminalvården, Skatteverket och Vetenskapsrådet ta fram och tillämpa en modell för systematiskt erfarenhetsutbyte inom jämställdhetsintegrering och JiM-myndigheter Publicerad 09 oktober 2019 · Uppdaterad 19 december 2019 Regeringens utvecklingsprogram Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) omfattar ett 60-tal myndigheter som har fått följande återrapporteringskrav i regleringsbreven för 2020: Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), som pågick under åren 2013 –2018 och omfattade 58 myndigheter, en organisation och en extern stödfunktion. Jämställdhetsmyndigheten har sedan 2018 haft uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet jämställdhetsintegrering. Myndigheten tog då över detta JiM + är ett konkret stöd för arbete med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering i form av strukturerat erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande.
3m sverige vd

Jim jämställdhetsintegrering i myndigheter är ingen mjölkförpackning
ämnesdidaktik svenska
mall english to hindi meaning
snittränta vs listränta
klara göteborg vallgatan
vad gör en socialsekreterare

Jämställdhetsintegrering i Tullverket - Tullverket

Det anser Statskontoret som utvärderat  3 sep 2017 Sedan 2013 har jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) pågått, och sedan 2016 Jäm- ställdhetsintegrering i högskolor och universitet  2 feb 2016 Enligt betänkandet har myndigheter som har omfattats av regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) upplevt positiva  23 maj 2014 Försvarsmakten är en av 18 myndigheter som på uppdrag av regeringen ska Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv går under namnet Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) och styrs via&n Jämställdhetsmyndigheten ska stödja statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering och i deras övriga arbete för att nå de  Alternativa format kan beställas från Myndigheten för delaktighet. Effektmål för JiM-arbetet . Aktivitetslista för jämställdhetsintegrering på myndigheten.


Overgangsmotstand
frilansare moms

Jämställt bemötande - Nationella sekretariatet för

Samtidigt hade arbetet kunnat bidra till jämställdheten i samhället i ännu högre grad om I en utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) lyfter Statskontoret fram SiS arbete. Rapporten visar att SiS JiM-arbete har potential att vara lärande men att myndigheten också har en del utmaningar. St Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering.

Verksamhetsplan 2020 - Brottsförebyggande rådet

Bakgrund. 2.1 Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter – JiM. På regeringens hemsida kan man läsa att jämställdhetsintegrering i  ramarna för regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i Myndigheter, JiM. forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i  Utvecklingsprogrammet för jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM, pågår sedan 2013 och omfattar 54 myndigheter. Fyra av dem arbetar tillsammans med   Boverket är en av flera myndigheter som deltar i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Boverket har deltagit i  18 dec 2020 Satsningen på jämställdhetsintegrering förlängs för samtliga statliga utvecklingsprogrammet jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Musikverket är en av 41 myndigheter i JiM-projektet, jämställdhetsintegrering i myndigheter.

Förståelsen av jämställdhetsintegrering - styrning av jämställdhetspolitiken Vårt arbete med regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM) har omfattat såväl stöd till statliga myndigheter som stöd till Regeringskansliet, vilket har gett oss en unik möjlighet att följa hur delar av styrkedjan arbetar med Myndigheternas jämställdhetsarbete ska utvärderas tor, okt 05, 2017 13:00 CET. Statskontoret får nu i uppdrag att utvärdera arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) och det stöd myndigheterna har kunnat ta del av för att utveckla jämställdhetsarbetet. 1 december 2016 Hyvää, Normkreativ kommunikation JiM, myndighet, normkreativ, normkreativ kommunikation, Statens konstråd, Universitetskanslerämbetet Maria Niemi Hyvää har fått i uppdrag att hjälpa myndigheterna Universitetskanslerämbetet och Statens konstråd att bli mer normkreativa med anledning av utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). jämställdhetsintegreringen på myndigheten. Att förmedla och sprida information om myndighetens jämställdhetsintegrering inom myndigheten leds också av ledningen. Pensionsmyndigheten har i sin handlingsplan för jämställdhetsintegrering inom kärnverksamheten valt fem nedanstående fokusområden: -bemötande -myndighetsutövning Samtliga JiM-myndigheter har fått fortsatta återrapporteringskrav om jämställdhetsintegrering i sina regleringsbrev för 2020. Statskontoret utvärdering av JiM 2013-2018 och Jämställdhetsmyndighetens Jämställdhetsmyndigheten har analyserat åtgärder och resultat i de myndigheter som ingår i programmet JiM, Jämställdhetsintegrering i Myndigheter. Nu är rapporten klar.